Chính Sách Mua Hàng

Hỗ trợ mua hàng

Đặt hàng:

– Khách hàng đặt hàng cọc trước 10% giá trị sản phẩm trước khi chuyển hàng, hàng sẽ được giao trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua.

– Khách hàng có thể đặt hàng theo mẫu mã yêu cẩu riêng và khách hàng đặt cọc trước 30% giá trị đơn hàng.